Szkolenia sportowe

Wczesne programy sportowe i zawodnicze

Poziom czerwony

Poziom czerwony gwarantuje dalszy rozwój sprawności ogólnej oraz kolejnych umiejętności; taktycznych („gonienie” przeciwnika), oraz technicznych (prawidłowe chwyty oraz początki przyszłych „pełnych” uderzeń).

Zalecane w tygodniu: 3 razy po 120 min. zajęć w grupie.

W trakcie zajęć realizowana jest odrębna sesja ćwiczeń (30-40 min.) z zakresu szybkości, zwinności i koordynacji, w formie specjalistycznej. Pierwsze doświadczenia meczowe: sparingi, turnieje.

Poziom pomarańczowy

Poziom pomarańczowy to kontynuacja rozwoju sprawności ogólnej, zwłaszcza szybkości i zwinności. Młodzi tenisiści stosują rożnorodne sposoby rozegrania akcji we wszystkich 5 sytuacjach meczowych ***, a ich gra już przypomina „dorosły” tenis.

Zalecane w tygodniu: 3 razy po 120 min. zajęć na korcie (w grupie) oraz 1 raz w tygodniu 60 min. zajęcia ogólnorozwojowe.

Starty w turniejach (8-10 w sezonie) oraz sparingi (8-10).

Poziom zielony

Poziom zielony to dalszy rozwój sprawności ogólnej i podstawowych umiejętności technicznych; utrwalanie prawidłowej techniki, praca nad bardziej zaawansowanymi uderzeniami oraz wszechstronnym stylem gry. Zawodnicy potrafią zastosować wszystkie podstawowe rozwiązania taktyczne**** w poszczególnych sytuacjach meczowych.

Zalecane w tygodniu: 3 razy po 120min. na korcie (w grupie), dodatkowo 1 lub 2 treningi w tyg. indywidualne po 60 min. (na korcie z trenerem), oraz dwa treningi ogólnorozwojowe.

Starty w turniejach (10-15 w sezonie), oraz sparingi (10-15).

Poziom żółty – ostatni

Po przejściu wcześniejszych poziomów zawodnik jest gotowy do treningu i rywalizacji żółtą piłką na korcie o pełnych wymiarach.

Zalecane w tygodniu: 4-5 razy w tygodniu po 20 min. na korcie (w grupie), dodatkowo 1 lub 2 treningi indywidualne z trenerem po 60 lub 120 min., 3 treningi ogólnorozwojowe po 60 min.

Dokładna ilość treningów indywidualnych, startów w turniejach i sparingów ustalana jest już docelowo w kontekście każdego zawodnika oddzielnie w zależności od jego rozwoju biologicznego i psycho-motorycznego, nie mniej jednak niż na poprzednich poziomach.

* Generalne zalecenie: głowa rakiety swobodnie trzymanej w dłoni powinna byś oddalona od ziemi o ok. 5 cm.

** Generalne zalecenie: wszyscy uczestnicy każdych zawodów powinni rozegrać tę samą liczbę spotkań, możliwie na swoim poziomie.

*** Sytuacje meczowe: serwis, return, atak z dojściem do siatki, obrona gdy przeciwnik atakuje z dojściem do siatki, obaj zawodnicy grają z głębi kortu, z linii końcowej.

**** Rozwiązania taktyczne: utrzymanie piłki w grze, zmuszanie przeciwnika do biegania, wykorzystanie swoich silnych stron, tuszowanie słabych, zmuszanie przeciwnika do błędu poprzez wykorzystanie jego słabszych stron

Masz pytania?

Chcesz porozmawiać
lub zapisać się?