Kiedy zacząć

O tym, kiedy dzieci powinny zacząć uprawiać sport, napisano już wiele. Nie można dokładnie określić optymalnego wieku dla rozpoczęcia treningu w poszczególnych sportach, mimo że sprawa ta jest poddawana badaniom naukowym. Określenie wieku, kiedy należy zacząć trening będzie zatem zależeć od indywidualnych warunków, przy czym decydująca jest dojrzałość fizyczna oraz oczywiście zainteresowanie dziecka tenisem.

Istotnym warunkiem jest wszechstronność ruchowa dziecka. Jego organizm powinien być na odpowiednim stopniu rozwoju, właściwym dla określonego wieku. Umiejętności ruchowe, zręczność, szybkość, siła, wytrwałość są decydującymi czynnikami przy podstawowych ćwiczeniach poszczególnych uderzeń tenisowych.

Z tego względu istotne jest zatem, by rodzice, starsze rodzeństwo, nauczyciele wychowania fizycznego ukierunkowywali zabawy dzieci od najmłodszych lat tak, by zapewnić im wszechstronny rozwój. Oznacza to, że dzieci powinny stopniowo opanować biegi, skoki, rzuty itd., następnie podstawowe zasady gier w piłkę (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) i zyskać podstawową zręczność, zwinność, refleks i spostrzegawczość.

Na podstawie ogólnych doświadczeń trenerów, a także fachowców zajmujących się tą problematyką można określić granicę wieku, w którym rozpoczyna się naukę tenisa. Jest to w przybliżeniu wiek od 5 do 7 lat, przy czym bardziej precyzyjne określenie zależy od wspomnianych uwarunkowań. Następnie formułujemy zasady przebiegu nauki, które powinny w jak największym stopniu zbliżać się ku idealnemu procesowi i to zarówno przy ukierunkowaniu na sport rekreacyjny jak i wyczynowy.